Magyar Közlöny 2012/78

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2012. évi LXXVII. törvény: A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről  – 12162

2012. évi LXXVIII. törvény: A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről  – 12169

2012. évi LXXIX. törvény: Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  – 12173

2012. évi LXXX. törvény: Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról  – 12209

2012. évi LXXXI. törvény: A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról  – 12210

2012. évi LXXXII. törvény: A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról  – 12211

131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról  – 12212

15/2012. (VI. 27.) MNB rendelet: A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról  – 12214

30/2012. (VI. 27.) AB határozat: Utólagos normakontrollra irányuló indítvány elutasításáról  – 12215
Letölthető PDF-ben.