Magyar Közlöny 2016/184

Olvasási idő: 9 – 14 perc

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról – 77341
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről – 77342
363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Az úthasználati díjelszámolásról – 77345
364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól – 77346
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról – 77347
366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról – 77372
367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 77373
368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról – 77374
369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról – 77379
370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról – 77403
371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról – 77415
372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 77433
373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 77458
374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 77458
375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 77459
376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 77461
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet: A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről – 77463
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról – 77477
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet: A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – 77481
1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról – 77573
1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról – 77582
1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített kormányzati garanciavállalás tartalmáról – 77583
1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: Egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről – 77584
1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendeléséről – 77584
1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról – 77585
1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról – 77587
1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. alcím, 5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről – 77590
1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 77590
1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 77592
1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 77594
1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról – 77597
1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 77602
1686/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges források biztosításáról – 77604
1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról – 77604
1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról – 77605
1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről – 77607
1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: Az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről – 77609
1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: Az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről – 77609
1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című) projektek támogatásának növeléséről – 77614
1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 77617
1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 77623
1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld–Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 77630
1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú („Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis” című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú („Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról – 77632
1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozat: A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról – 77634
124/2016. (XI. 29.) ME határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről – 77636
125/2016. (XI. 29.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 77636
126/2016. (XI. 29.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 77637
127/2016. (XI. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről – 77637

Letölthető PDF-ben.