Magyar Közlöny 2016/185

Olvasási idő: 2 – 3 perc

377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 77640
34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet: Az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről – 77835
35/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet: A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról – 77875
75/2016. (XI. 30.) FM rendelet: A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról – 77881
21/2016. (XI. 30.) AB határozat: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Bfv.I.588/2015/5. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 77884
Köf.5033/2016/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 77893
Köf.5028/2016/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 77896
1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozat: A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról – 77900
1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 77902
128/2016. (XI. 30.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 77904

Letölthető PDF-ben.