Magyar Jog 2011/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Murányi Katalin: Az állami bíróságoknak a választottbíróságok működéséhez kapcsolódó gyakorlata és gondolatok az esetleg szükséges jogszabály módosításokról
  • dr. Nagy Marianna: A racionális döntéselmélet alkalmazhatósága a közigazgatási jogérvényesítés vizsgálatában

Fórum

  • dr. Julesz Máté: Környezetvédelmi űrjogi kérdések hodie et in futuro
  • dr. Lovas András: Az energiajog aktuális helyzete a jogrendszerben
  • dr. Szollár Pál: Néhány büntetőjogi kérdésről
  • dr. Tattay Levente: A szerződéskötéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettség felróható megsértése (culpa in contrahendo) az elektronikus kereskedelemben

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Radjuk Anna: A külföldi jog alkalmazásának határai Oroszországban

Könyvismertetés

  • prof. dr. Kecskés László: Dr. Horváth Éva “Nemzetközi Választottbíráskodás” című könyvéről