Tárgymutató a Céghírnök 2011. évi számaihoz

Olvasási idő: 10 – 16 perc

A tárgymutatóban a cikkek a bennük szereplő témák és intézmények szerint kereshetők vissza. A tárgyszavakat követő azonosító számok a lap- és oldalszámot jelölik.

A, Á

 • adósságrendezési eljárás önkormányzatoknál – 11/12-14; 12/3-4
 • adósság-tőke konverzió egy német döntésben – 1/5-7
 • állami támogatásokkal összefüggő igények bírósági érvényesítése – 3/4-6; 4/6-10

B

C, Cs

 • cégeljárási illeték és közzétételi díj felhasználása – 3/6-9
 • cégjogi változások – 1/3-4
 • cégnév és rövidített cégnév bírósági vizsgálata – 12/9-10
 • Ctv. 87. § szerinti eljárás illetéke – 10/11-12
 • csőddel és felszámolással kapcsolatos perek gyakorlati problémái – 2/13-14; 3/11-144/10-12; 5/9-13; 6/13-14; 7/12-14; 8/12-14
 • csődegyezség felülvizsgálata – 12/6-7
 • csődeljárások számának alakulása 1996-2010. között I. félévben – 1/9-10
 • csődhelyzetkép – 2010/11; 12/11-14

D

 • dolgozói részvény és osztalékjog szabályozása – 3/3-4; 4/3-6

E

 • egyszerűsített cégeljárásban törzstőke-leszállítás bejegyzése – 5/7-9
 • elismert és vitatott követelés a felszámolási eljárásban – 10/12-14; 11/7-8

F

 • felhívás – 3/14
 • felszámolás alatt álló cég „talált” vagyona  – 6/5-8
 • felszámolás alá került cég ügyvezetése – 6/9-10
 • felszámolási eljárás aktuális kérdései – 1/10-14
 • felszámolási eljárás során kötött egyezség – 9/13-14; 10/7-11; 11/10-12
 • felszámolások számának alakulása 1996-2010. közötti I. félévben – 1/9-10
 • felügyeleti illeték viselése – 2/4-5

G, Gy

 • gazdasági tárgyú jogszabályok tervezett módosítása – 12/5-6
 • gyakorlati tapasztalatok számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztásánál – 12/10-11

H

 • határokon átnyúló végrehajtási eljárás – 12/7-8
 • határozatképességre vonatkozó előírások kft.-nél – 2/3-4

I

 • illeték viselése törvényességi kérelem visszavonásánál – 11/9-10
 • illetékviselés törvényességi felügyeleti eljárásban – 2/4-5
 • iratbetekintési jog biztosítása – 8/5-6
 • jogalkalmazási kérdések önkormányzatok adósságrendezési eljárásánál – 11/12-14; 12/3-4

K

 • keretbiztosítéki jelzálogjog  – 4/13-14; 5/5-7; 6/3-4
 • kezesség aktuális jogi kérdései – 2/6-13
 • kérdőjelek a minősített befolyásszerzés körül – 10/4-6
 • kft.-nél határozatképességi előírások – 2/3-4
 • kitekintés a világra – 1/5-7
 • kitörési pontok – 7/3-6
 • követelés az adós vezető tisztségviselőjével szemben – 6/5-8

L

M

 • magyarországi cégek összesített adatai – 2/8-9; 4/8-9; 9/8-9; 10/8-9
 • minősített befolyásszerzés – 10/4-6
 • működés továbbfolytatása végelszámolásnál – 9/10-11

N

 • német társasági jogi-fizetésképtelenségi jogi döntés – 1/5-7

O

 • offshore „ipar” rövid története – 3/9-11

Ö

 • önkormányzatok adósságrendezési eljárása – 11/12-14; 12/3-4

P

 • perjogi problémák csőddel és felszámolással kapcsolatos perekben – 2/13-14

R

 • részvények elzálogosítása – 7/7-10; 8/6-8; 9/3-4
 • részvénykönyv rejtelmei – 5/3-5
 • rt. közgyűlési jegyzőkönyvének benyújtásával kapcsolatos cégbírósági feladatok – 4/12-13

Sz

T

 • tájékoztatás – 1/14
 • törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére jogosultság – 1/7-8
 • törvényességi kérelem visszavonásánál illeték viselése – 11/9-10

V

 • végelszámolásnál működés továbbfolytatása – 9/10-11
 • végelszámolások számának alakulása 1996-2010. között I. félévben – 1/9-10