Magyar Közlöny 2012/25

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2/2012. (III. 1.) BM rendelet: A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről – 5348

3/2012. (III. 1.) BM rendelet: A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatásáról – 5359

4/2012. (III. 1.) BM rendelet: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól – 5374

5/2012. (III. 1.) BM rendelet: Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről – 5384

6/2012. (III. 1.) BM rendelet: Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről – 5398

12/2012. (III. 1.) KIM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról – 5406

13/2012. (III. 1.) KIM rendelet: A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről – 5407

14/2012. (III. 1.) KIM rendelet: A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeirõl szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról – 5408

15/2012. (III. 1.) KIM rendelet: A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosításáról – 5432

5/2012. (III. 1.) NGM rendelet: Az elemi költségvetésről – 5435

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet: A törzskönyvi nyilvántartásról – 5756

7/2012. (III. 1.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata megsemmisítéséről – 5763

8/2012. (III. 1.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálatáról – 5766

30/2012. (III. 1.) ME határozat: A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről – 5768

Letölthető PDF-ben.