POLGÁRI JOG 2019/3-4

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány Csehi Zoltán: A közvetítői szerződések a magyar jog fejlődésében és az uniós jog környezetében Döntvény PJD2019. 7. PJD2019. 8. PJD2019. 9. PJD2019. 10. PJD2019. 11. PJD2019. 12. Fórum Borbás Eszter: Híradás a III. Pécsi...

POLGÁRI JOG 2019/1-2

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány Czirfusz György: Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz Döntvény PJD2019. 01. PJD2019. 02. PJD2019. 03. PJD2019. 04. PJD2019. 05. PJD2019. 06. Fórum Halász Csenge:...

POLGÁRI JOG 2018/11-12

Olvasási idő: 3 – 4 perc dr. Ujhelyi Dávid: Koltay András (szerk.) – Balás P. Elemér emlékkönyv. Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján Boros Zsuzsa: Könyvajánló – Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi…

POLGÁRI JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc Várgedő Lajos: A bankkölcsön: fogyasztóvédelem másként Csöndes Mónika: A Ptk. 6:521. § szerinti előreláthatóságról a Miskolci Törvényszék 13.P.21.001/2017/7. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.21.077/2017/3. számú ítélete tükrében Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének…

POLGÁRI JOG 2018/9

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Szerződésszegésről haladóknak és gourmet-knak – Leszkoven László monográfiája a szerződésszegésről Leszkoven László: Érdekérzékenység és szerződésszegés Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének egyes kérdései I. PJD2018. 24. I. Az uniós jog nemzeti…

POLGÁRI JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 2 – 4 perc Pusztahelyi Réka: Beszámoló a Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozójáról Kovács Krisztián: IV. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia (beszámoló az első napról) Csaba Orsolya: A Fővárosi Ítélőtábla döntése az ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltoztatását…

POLGÁRI JOG 2018/6

Olvasási idő: 2 – 2 perc Mohai Máté: Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogról Varga Yvett: A hibás teljesítés törvényi vélelme a jótállási perekben Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – Az óvadék és a rendhagyó…

POLGÁRI JOG 2018/5

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Tízéves a Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez Veress Emőd: Megjegyzések a szavazati szindikátusról, különös tekintettel a szerződésszegés jogkövetkezményeire Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – A fiduciárius…

POLGÁRI JOG 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Az új Ptk. hatása az új nemzetközi magánjogi törvényre Fabók Zoltán: A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés besorolására – új kúriai határozat (Gfv.VII.30.161/2017/13.) Várgedő Lajos: A kölcsön. II. rész. Az új…

POLGÁRI JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc Nagy András: Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok érvényessége Csaba Orsolya: Engedményezési és jogátruházási szerződésen alapuló kereshetőségi jog vizsgálata Várgedő Lajos: A kölcsön I. rész. Kultúr- és jogtörténet Lehoczki Zóra Zsófia: A gazdasági társaságok tőkéjének funkciói…

POLGÁRI JOG 2018/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc Kovács Krisztián: Az MTA ÁJB Civilisztikai Albizottságának ülése (beszámoló) Dúl János: Öröklési jog és társasági jog a Fővárosi Ítélőtábla 10.Cgf.43.511/2009/2. ítélete kapcsán Élő Dániel: A jogalkotással okozott kár PJD2018. 4. Írásba foglaltnak csupán a…

POLGÁRI JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc Merkel Csenge: Összefoglaló az ELTE Jogi Karán 2017. szeptember 29-én tartott nemzetközi magánjogi Konferenciáról Farkas Diána Rita: Az állam szerepe a magánjogi jogviszonyokban – konferenciabeszámoló Tőkey Balázs: A Ptk. bizalmi vagyonkezelési szabályainak 2017-es módosításáról…

POLGÁRI JOG 2017/12

Olvasási idő: 2 – 2 perc Szabó Csilla: Az elővásárlási jog érvényesítése céljából megtett nyilatkozat joghatásai Tőkey Balázs: Beszámoló Miczán Péter A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok című PhD-értekezésének nyilvános vitájáról Bene Enikő Inge: Méltányolható a közérdek? –…

POLGÁRI JOG 2017/11

Olvasási idő: < 1 perc Gárdos István: Az önálló zálogjog jogi természetéről Boronkay Miklós: Kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban Legeza Sára: A PSD2 által nyújtott új lehetőségek a fogyasztóvédelem tükrében Dzsula Marianna: A gazdasági társaságok szervezeti és működési kereteit meghatározó...