Polgári Jog 2017/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Grad-Gyenge Anikó: Szellemi tulajdonjogok keletkezése és gyakorlása házastársi viszonyban – különös tekintettel a házastársi közös és különvagyon, valamint házastársi öröklés egyes kérdéseire

JOGESETELEMZÉS

  • Faludi Gábor: Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. A szabadalmi jog kimerülése és a szabadalmas szerződési szabadsága az Egyesült Államok jogában

PTK. A JOGESETEK TÜKRÉBEN

  • Kolozs Balázs: A bírósági szerződésmódosítás korlátai

DÖNTVÉNY

  • PJD2017. 18.
  • PJD2017. 19.

FÓRUM

  • Dzsula Marianna: A gazdasági társaságok szervezeti és működési kereteit meghatározó diszpozitív és kógens szabályok I.
  • Csőke Andrea: Felszámolás – a biztosított hitelezők kacskaringós útja