EURÓPAI JOG 2019/2

Olvasási idő: < 1 perc BUJTÁR ZSOLT: Az értékpapírosítás újraszabályozásának egyes kérdései az Euórpai Unióban SISKA KATALIN: A szólásszabadság jogi változásai Törökországban: amikor a szövegmódosítások nem elegendőek LOVAS DÓRA: Állami támogatások megítélése az energiacsomagok tükrében KECSKÉS LÁSZLÓ: Vélemény Dr. Sándor...

EURÓPAI JOG 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc BÁRÁNY V. FANNY: Az oktatáshoz való jog határok nélkül SZABADOS TAMÁS: A társaságok határon átnyúló átalakulása az Európai Bíróság Polbud-ügyben hozott ítéletének fényében MOHAI MÁTE: Szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyok az uniós és a magyar…

EURÓPAI JOG 2018/5

Olvasási idő: < 1 perc HAMZA GÁBOR: Szászy-Schwarz Gusztáv munkássága a hazai és az európai magánjogtudomány tükrében BUJTÁR ZSOLT: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása VARGA ZOLTÁN: A magyarföldforgalmi szabályozás az Európai Unió Bírósága előtt –  A haszonélvezeti, használati...

EURÓPAI JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc MUZSALYI RÓBERT: Az egyenértékűség elve az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában MICZÁN PÉTER: Az állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetek kezelése egyes külföldi választottbírósági jogokban, szabályzatokban OCSKÓ ESZTER: Tagállami kárfelelősség az uniós jogsértésért – a Kúria első…

EURÓPAI JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc SCHWEIGHARDT ZSANET: Tagállamközi követelésbehajtás – ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés MÉSZÁROS PÁL EMIL: Ideiglenes intézkedések az európai polgári eljárásjogban és a „nem tagállami” ideiglenes számlazárolást elrendelő végzés MÉLYPATAKI GÁBOR – PRUGBERGER TAMÁS: Szülői szabadság…

EURÓPAI JOG 2018/2

Olvasási idő: < 1 perc LEHÓCZKI BALÁZS: Az Európai Unió Bírósága által 2017-ben lezárt magyar ügyek KECSKÉS ANDRÁS – FERENCZ BARNABÁS: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás és az ISDS eljárások ZARA ORSOLYA: Robo sapiens, második felvonás – Aktuális jogi és szabályozási...

EURÓPAI JOG 2018/1

Olvasási idő: < 1 perc JÓZON MÓNIKA: Az Európai Unió és Európa jövője: az integráció mélyítése szerződésmódosítás nélkül (?) STAVICZKY PÉTER: Piaci magánszereplő elvének alkalmazása támogatásban részesült vállalkozások esetén SZEKERES DIÁNA: Egyes speciális, személyre szabott, áldozatokat segítő állami szolgáltatások Magyarországon...

EURÓPAI JOG 2017/6

Olvasási idő: < 1 perc Dr. Elek Gabriella Lídia: Az európai elfogatóparancs átalakulása és fejlődése Dr. Koós Gábor: Az Unión belüli kétoldalú beruházási megállapodások megítélése az uniós jogban Dr.Lukácsi Tamás: A terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 európai parlamenti és...