JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/12

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY KIRÁLY MIKLÓS: A személyek és a felek autonómiája az új nemzetközi magánjogi törvényben DEÁK DÁNIEL: Unikális adóztatási tárgy megjelenése a magyar jogban FORGÁCS IMRE: Szabályozható-e a közösségi média? (Tézisek) FEKETE BALÁZS: Mit tanulhatunk az...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY SZABÓ SAROLTA: Az új nemzetközi magánjogi törvény egyes általános részi kérdéseiről VERESS EMŐD: A szindikátusi szerződés tartalmának néhány alapkérdéséről CHRONOWSKI NÓRA – VINCZE ATTILA: Az Alkotmánybíróság az Egységes Szabadalmi Bíróságról – zavar az erőben...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/10

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY VEKÁS LAJOS: Az új nemzetközi magánjogi törvényről PRIBULA LÁSZLÓ: A sajtó-helyreigazítás új perrendi koncepciójának jogalkalmazási kihívásai CZINE ÁGNES: Az emberi jogok és az új büntetőeljárási törvény SZEMLE LAKATOS PÉTER: Az életkorlimit problematikája a felsőoktatásbannés...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY SAJÓ ANDRÁS: Az emberi jogok esélye a közömbös társadalmakban PARLAGI MÁTYÁS: A sérelemdíj iránti kereset elutasítása és a hátrány kutatása KLEIN TAMAS: Homonculum regulare necesse est – Adalékok egy jövendő robot jog elé,…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY PAPP TEKLA: A közigazgatási szerződés egy magánjogász szemszögéből SZILÁGYI PÉTER: Peschka Vilmos nyomában – korrekciókkal GRAD-GYENGE ANIKÓ: Nincs új a nap alatt – avagy górcső alatt a bizottság szerzői jogi reformjának szabad felhasználásai…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY IRK FERENC: Globalizáció – kockázatkezelés – bűnözéskontroll (A büntetőjog határain innen és túl) PRIBULA LÁSZLÓ: A polgári perben eljáró bíróság kötöttsége a büntető és a közigazgatási bírói ítélethez – párhuzamok és eltérések PÁPAI-TARR…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/5

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY UDVARY SÁNDOR: A közérdekű és társult perek a polgári perrendtartásban SIPKA PÉTER – ZACCARIA MÁRTON LEÓ: Aktuális jogvédelmi anomáliák az öregedéssel és az egyenlő foglalkoztatással összefüggésben GÁBRI ANGÉLA: A bírói döntéshozatalt befolyásoló szubjektív tényezők...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY FORGÁCS IMRE: Anarchikus Brexit (A brit kilépés nyitott kérdései a hivatalos dokumentumok alapján) JAKAB NÓRA: Rendszerszerű gondolkodás a munkavállalói jogalanyiságról NAVRATIL SZONJA: Valóban a bíróságok lennének a jogállamiság védőbástyái? BOROS ANITA: Európai közigazgatási…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY HEREDI ERIKA: A preklúzió jelentősége a megújult polgári perben TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális jogok alkotmányos védelme az Amerikai Egyesült Államokban BODNÁR ESZTER: A Velencei Bizottság választási ajánlásainak érvényesülése a magyar szabályozásban és bírósági…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/2

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY GOMBOS KATALIN: A polgári perorvoslati rendszer és átalakulása VEKÁS LAJOS: Szladits Károly és magánjogi iskolája SZATHMÁRY ZOLTÁN: A szado-mazochista aktusok büntetőjogi vonatkozásai és a sértett beleegyezése JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN FÁZSI LÁSZLÓ: A pótmagánvádas eljárás szabályozásának...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY NAGY ADRIENN: Új jogintézmények a polgári perbeli bizonyítás szabályozásában ZACCARIA MÁRTON LEÓ – PRUGBERGER TAMÁS: A posting aktuális kérdései és fogalmi kompelexitásának dilemmái TIHANYI MIKLÓS: A protestáns jogfelfogásról SULYOK MÁRTON PÉTER: A gazdasági…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2017/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY WALLACHER LAJOS: Az osztott perszerkezet bevezetésének közvetett hatásai az új polgári perrendtartásban BAYER JUDIT – BÁRD PETRA: Médiaszabadság és médiapluralizmus az Európai Unióban. Problémák és megoldási j avaslatok SZALMA JÓZSEF: Bizonyítási teherviselés az…