JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2019/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • CSEHI ZOLTÁN: A dologi jog új kollíziós szabályai
  • MADAI SÁNDOR: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelmének jogpolitikai hátteréről
  • PRUGBERGER TAMÁS – TÓTH HILDA: A 2012. évi Munka Törvénykönyvének egy újabb módosítása a rendkívüli munkavégzés korlátainak tágítása érdekében
  • KOVÁCS JÚLIA: Az élelemhez való jog alapjogi dogmatikája

SZEMLE

  • SZATMÁRI ANDREA: Közigazgatási eljárás, közigazgatási bíráskodás (Beszámoló egy tudományos tanácskozással összekötött könyvbemutatóról)
  • HÁMORI ANTAL: In memoriam Prof. Dr. Kállay István DSc (1931-1998)

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • TÓTH J. ZOLTÁN: Monográfia a vívmány-tesztről