JOG-ÁLLAM-POLITIKA 2017/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc GÁBOR HAMZA: L’ «optimus status civitatis» di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politico SZILÁGYI PÉTER: A Verfassungslehre mint különös és különleges államelmélet 1. KATALIN SZOBOSZLAI-KISS: The Antecendents of the fali of Athenian…

JOG-ÁLLAM-POLITIKA 2017/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc CS. KISS LAJOS: Alkotmányelmélet és az érték logikája: zsarnokság vagy szabadság? ANTAL ZSOLT: A közintézmények közérthetősége — az állampolgári bizalom és az intézményi kommunikáció összefüggései DORNFELD LÁSZLÓ – SÁNTHA FERENC: A terrorizmus és a…

VERSENYTÜKÖR 2018/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc Erdei Gabriella: Az innováció szerepe az uniós fúziókontroliban, a Dow/DuPont ügy Dávid Barbara: Strafbare Werbung, a megtévesztő reklám büntetőjogi kategóriája a Strafrecht és a Lauterkeitsrecht találkozásánál Kopácsi István: Bizonyítékok felhasználhatósága versenyfelügyeleti eljárásban Nyeső Anita:…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018 KÜLÖNSZÁM

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Dr. habil. Pintér Éva PhD – Dr. Pintér Tibor PhD: Magyarország integrációja az Európai Unióba – gazdasági és társadalmi megközelítés Prof. Dr. Lentner Csaba: Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Tóth László: A IV. Orbán-kormány struktúrája a végrehajtó hatalom prezidencializációja és a kormányzati stabilitás tükrében Barta Attila: Messze-e a távoli? Pillanatkép területi Államigazgatásunk aktuális rendszerről és ügyfélszolgálati megoldásairól Finta István: Az önkormányzási képesség…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Dr. Hosszú Hortenzia PhD: A kormányzás állam-központú elméleteinek reneszánsza Dr. Hegedűs Szilárd PhD – Prof. Dr. Lentner Csaba – Dr. Nagy László PhD: Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018/2

Olvasási idő: 2 – 4 perc Portré Dr. Gyergyák Ferenc LL.M. – Dr. habil. Fábián Adrián – Dr. habil. Berke Gyula – Prof. emeritus Dr. Kiss László: Dr. Ivancsics Imre (1938-2018) Tanulmányok Prof. Dr. Bándi Gyula DSc.: Klímaváltozás – alapjogok…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2018/1

Olvasási idő: 2 – 3 perc Tanulmányok Dr. habil. Boros Anita: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (I.) Dr. Kárpáti Orsolya: Nyilvántartások a közigazgatásban; nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmények a XXI. században Pálfi Edina: A települési adó kivetésének…

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2017/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Dr. habil. Budai Balázs Benjámin PhD: Lakossági elégedettség és bizalom függvényei a kommunikáció során –  The relationships between public satisfaction and public confidence in communication Dr. Dargay Eszter: Államigazgatási szervek megszüntetése és átalakítása az…

POLGÁRI JOG 2019/3-4

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány Csehi Zoltán: A közvetítői szerződések a magyar jog fejlődésében és az uniós jog környezetében Döntvény PJD2019. 7. PJD2019. 8. PJD2019. 9. PJD2019. 10. PJD2019. 11. PJD2019. 12. Fórum Borbás Eszter: Híradás a III. Pécsi...

POLGÁRI JOG 2019/1-2

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány Czirfusz György: Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz Döntvény PJD2019. 01. PJD2019. 02. PJD2019. 03. PJD2019. 04. PJD2019. 05. PJD2019. 06. Fórum Halász Csenge:...

POLGÁRI JOG 2018/11-12

Olvasási idő: 3 – 4 perc dr. Ujhelyi Dávid: Koltay András (szerk.) – Balás P. Elemér emlékkönyv. Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján Boros Zsuzsa: Könyvajánló – Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi…

POLGÁRI JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc Várgedő Lajos: A bankkölcsön: fogyasztóvédelem másként Csöndes Mónika: A Ptk. 6:521. § szerinti előreláthatóságról a Miskolci Törvényszék 13.P.21.001/2017/7. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.21.077/2017/3. számú ítélete tükrében Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének…

POLGÁRI JOG 2018/9

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Szerződésszegésről haladóknak és gourmet-knak – Leszkoven László monográfiája a szerződésszegésről Leszkoven László: Érdekérzékenység és szerződésszegés Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének egyes kérdései I. PJD2018. 24. I. Az uniós jog nemzeti…

POLGÁRI JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 2 – 4 perc Pusztahelyi Réka: Beszámoló a Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozójáról Kovács Krisztián: IV. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia (beszámoló az első napról) Csaba Orsolya: A Fővárosi Ítélőtábla döntése az ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltoztatását…