POLGÁRI JOG 2018/9

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Csehi Zoltán: Szerződésszegésről haladóknak és gourmet-knak – Leszkoven László monográfiája a szerződésszegésről
 • Leszkoven László: Érdekérzékenység és szerződésszegés
 • Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének egyes kérdései I.
 • PJD2018. 24.
  I. Az uniós jog nemzeti jogba való átültetésének elmulasztása vagy nem megfelelő átültetése megalapozza a tagállam kártérítési felelősségét mindazokkal szemben, akiket az implementációs kötelezettség megszegése folytán kár ért. Az implementációs kötelezettség megszegése a tagállamokban közvetlenül hatályosuló, a tagállam működésére vonatkozó tételes uniós jogi norma megszegése, ezáltal jogellenes magatartás. Az implementációs kötelezettség megszegésével okozott károkért a tagállam felelőssége áll fenn, nem a jogalkotásra feljogosított, illetve az uniós jog átültetésére köteles állami szervé.
 • PJD2018. 25.
  I. A főadós kötelezettsége és a kezes helytállási kötelezettsége két különböző, saját jogcímmel rendelkező kötelezettség, melyből következik, hogy a főadós kötelezettségének esedékessé válása automatikusan nem jár a kezes helytállási kötelezettségének esedékessé válásával.
 • PJD2018. 26.
  A Ptk. a létesítő okirat Ptk. 3:4. §-ának való megfelelőségének vizsgálatát nem korlátozza a nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásra, arra akár a tag kizárása iránti perben is sor kerülhet. Szövetkezet az alapszabályában eltérhet a Ptk. 3:360. §-ának a tag kizárását szabályozó rendelkezéseitől.