POLGÁRI JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 2 – 4 perc

 • Pusztahelyi Réka: Beszámoló a Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozójáról
 • Kovács Krisztián: IV. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia (beszámoló az első napról)
 • Csaba Orsolya: A Fővárosi Ítélőtábla döntése az ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltoztatását eredményező jogerős ítélet erga omnes hatályáról – 5.Pkf.26.219/2017/4.
 • Szabó Sarolta Édua: Az új Választottbírósági törvény tárgyi hatályával kapcsolatos koncepcionális és gyakorlati problémák
 • Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – Rendhagyó hitelbiztosítékok a csődjogban
 • PJD2018. 19.
  I. Ha a szerződés megkötésének kifejezetten üzleti, gazdasági célja van, úgy a kölcsönszerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek abban az esetben sem, ha az adós természetes személy.
 • PJD2018. 20.
  A másra nem tartozó információról való harmadik személy általi tudomásszerzés akkor sért személyiségi jogot, ha az a mindennapi élettel együtt járó kockázatokat, kisebb kellemetlenségeket meghaladó beavatkozást okoz az egyén személyiségének érvényesítésébe.
 • PJD2018. 21.
  I. A levél meghatározott címzettnek szól, ezért a levélbeli közléssel nem szűnik meg a feladót védő titokhoz való jog, harmadik személlyel történő közléshez szükség van a küldő hozzájárulására.
 • PJD2018. 22.
  A károkozónak nem kell előre látnia a kár bekövetkezéséhez vezető teljes oksági folyamatot, csupán azt kell felismernie, hogy az adott magatartás, mulasztás milyen jellegű és nagyságrendű kárt okozhat. E körben nem a konkrét károkozó tudattartalma vizsgálandó, hanem az, hogy egy kellő gondossággal eljáró személynek mit kell előre látnia. A kártérítési felelősség akkor áll fent, ha egy átlagosan gondos személynek – tekintettel annak valószínűségére – ezen kockázattal számolnia kell.
 • PJD2018. 23.
  A tag a taggyűlési határozat meghozatalában akkor nem vehet részt, ha a jogszabályban írt előny, illetve hátrány egyidejűleg, a határozat következtében közvetlenül és nyomban bekövetkezik. A szavazásból csak az a tag van érdekeltség címén kizárva, akit az adott kérdés a saját személyében közvetlenül érint, a többi tag azonban nem.