MAGYAR JOG 2019/4

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK HOLLÁN MIKLÓS: A szolgáltatások megfizetés szándéka nélküli igénybevétele és a büntetőjog HÁMORI ANTAL: A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata SZABÓ ZSOLT TIBOR: Lehet-e a csaló egyben a befolyással üzérkedés tettese...

MAGYAR JOG 2019/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TÓTH ANDRÁS: Vélelmek a versenyjogban IZSÓ KRISZTINA: A gyermek önrendelkezése – Egy ombudsmani jelentés margójára GYULAI DÁNIEL – KISS CSABA: Impressziók az áldozatok védelmének hazai szabályozásáról MÉSZÁROS ÁDÁM ZOLTÁN: Jogos védelem – jogintézmény…

MAGYAR JOG 2019/2

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK PFEFFER ZSOLT: A közbeszerzésekhez kapcsolódó egyes bűncselekményekről PESTA JÁNOS: Hogyan változik a kötelmi jogosultság dologi joggá a származékos tulajdonszerzés során? PÁPAI-TARR ÁGNES: Büntetéskiszabási anomáliák az elkövető életkora kapcsán TÓTH GÉZA: Az alkotmányos „idem” fogalom...

MAGYAR JOG 2018/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK KEMENES ISTVÁN: Az esély elvesztése mint vagyoni és nem vagyoni hátrány KARSAI KRISZTINA: A kívülmaradás lehetetlensége – az Európai Ügyészség működésének várható hatásai a kimaradó tagállamokban SZALAY KLÁRA – POLYAK GÁBOR: Hírérték –…

MAGYAR JOG 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: Fogyasztóvédelmi szabályok a Ptk.-ban BUDAHÁZI ÁRPÁD – FANTOLY ZSANETT – KAKUSZI BRIGITA – BITTER ISTVÁN – CZOBOR PÁL: Az agyi ujjlenyomat (brain fingerprinting) vallomásellenőrzési módszer hazai alkalmazási lehetőségei KISZELY KATALIN –...

MAGYAR JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK REINES JÁNOS: A franchise szerződés – Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására TOPOLÁNSZKYNE BRIEBER NÓRA: Mikor növünk fel? Korhatárok a magyar jogrendszerben TÉGLÁSINE KOVÁCS…

MAGYAR JOG 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TÓTH MIHÁLY: A büntetőeljárás kodifikálásának tanulságai, néhány, elsősorban a bíróságot érintő kérdésben GYULAVARI TAMÁS: A bizonytalan foglalkoztatás fogalma és jellemzői: ellenség a kapuknál? KEMENES ISTVÁN: A kárfogalom polgári jogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjai…

MAGYAR JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK VÉKÁS LAJOS: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban MIHOLICS TIVADAR: A munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban GÚLA KRISZTINA PETRA: Bűnhődés bűnösség nélkül: A kényszergyógykezelés patológiája a hAzai szabályozás és a…

MAGYAR JOG 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK BARTAL GÉZA: Magánszakértői vélemény az új Pp.-ben JACSO JUDIT – UDVARHELYI BENCE: Új irányelv az uniós csalások elleni büntetőjogi védelemről OCSKÓ ESZTER: Joghatóság amerikai módra – a Herzog vagyon pertörténete HÁGER TAMÁS: A…

MAGYAR JOG 2018/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TŐKEY BALAZS: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra KÖRINEK LÁSZLÓ: A bűnözés haszna JAGUSZTIN TAMÁS: Az új Pp. margójára – a kollektív igényérvényesítés jelene…

MAGYAR JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK PFEFFER ZSOLT: A joggal való visszaélés tilalma az adójogban BERECZKI ISTVÁN: A közigazgatási közvetítés elméleti kérdései BUDAHÁZI ÁRPÁD: A bizonyítási kísérlet büntető eljárásjogi és kriminalisztikai aspektusai FÁZSI LÁSZLÓ: Egy tartalmatlan tradíció – a…

MAGYAR JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ: A haszonélvezet hogyan jelenik meg a piaci kapcsolatokban NOGEL MÓNIKA: A hazai szakértői minőségbiztosítás rendszerének vázlata és annak jelentősége a büntetőeljárásban KECSKÉS ANDRAS: A bankrendszer jogi háttere és deregulációja az Amerikai…

MAGYAR JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK NOCHTA TIBOR: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről VARGA ÁDÁM: Mérlegen a rendeletpótlás CZINE ÁGNES: A reformáció hatása a jogi gondolkodásra, különös figyelemmel Kálvin büntetőjogot érintő munkásságára PRUGBERGER TAMÁS – TÖRŐ EMESE: Szociális…