MAGYAR JOG 2018/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TŐKEY BALAZS: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra KÖRINEK LÁSZLÓ: A bűnözés haszna JAGUSZTIN TAMÁS: Az új Pp. margójára – a kollektív igényérvényesítés jelene…

MAGYAR JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK PFEFFER ZSOLT: A joggal való visszaélés tilalma az adójogban BERECZKI ISTVÁN: A közigazgatási közvetítés elméleti kérdései BUDAHÁZI ÁRPÁD: A bizonyítási kísérlet büntető eljárásjogi és kriminalisztikai aspektusai FÁZSI LÁSZLÓ: Egy tartalmatlan tradíció – a…

MAGYAR JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ: A haszonélvezet hogyan jelenik meg a piaci kapcsolatokban NOGEL MÓNIKA: A hazai szakértői minőségbiztosítás rendszerének vázlata és annak jelentősége a büntetőeljárásban KECSKÉS ANDRAS: A bankrendszer jogi háttere és deregulációja az Amerikai…

MAGYAR JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK NOCHTA TIBOR: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről VARGA ÁDÁM: Mérlegen a rendeletpótlás CZINE ÁGNES: A reformáció hatása a jogi gondolkodásra, különös figyelemmel Kálvin büntetőjogot érintő munkásságára PRUGBERGER TAMÁS – TÖRŐ EMESE: Szociális…

MAGYAR JOG 2017/12

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK TÖRÖK BERNÁT: A szólásszabadság védelmének dinamikája KUN ATTILA: A méltányos mérlegelés elve a magyar munkajogban – méltánytalanul mellőzve? ALEKU MÓNIKA: Ügyészi közérdekvédelem Európában KÓNYA ISTVÁN: Semmisségi törvények CSÉFFAI ATTILA CSABA: Szakértők és szakvélemények a...

MAGYAR JOG 2017/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK SÁRKÖZY TAMÁS: Az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének folyamata – újdonságai – utóélete MOHAY ÁGOSTON:A nemzetközi szokásjog helyzete az uniós jogban, különös tekintettel a Front Polisario-ügyekre FARKAS HENRIETTA REGINA: A “használt” szoftverek piacának változásai…