MAGYAR JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • PFEFFER ZSOLT: A joggal való visszaélés tilalma az adójogban
  • BERECZKI ISTVÁN: A közigazgatási közvetítés elméleti kérdései
  • BUDAHÁZI ÁRPÁD: A bizonyítási kísérlet büntető eljárásjogi és kriminalisztikai aspektusai
  • FÁZSI LÁSZLÓ: Egy tartalmatlan tradíció – a terheltek rendűségének feltüntetése
  • LÁRIS LILIÁNA – HARMATI JUDIT – KISS ÁRPÁD LAJOS: Az adóbírság és a büntetőjogi szankció kapcsolata
  • HORGOS LÍVIA: A büntetőeljárási gyanú fogalmának új felfogása egy jogeset tükrében
  • DEÁK ZOLTÁN: A vis absoluta és vis compulsiva fogalmainak (félre?)értelmezése a magyar büntetőjogban

SZEMLE

  • SÁRKÖZY TAMÁS: Van-e a magyar politikai fejlődésnek logikája? – Csizmadia Ervin könyvéről