MAGYAR JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • KOVÁCS LÁSZLÓ: A haszonélvezet hogyan jelenik meg a piaci kapcsolatokban
  • NOGEL MÓNIKA: A hazai szakértői minőségbiztosítás rendszerének vázlata és annak jelentősége a büntetőeljárásban
  • KECSKÉS ANDRAS: A bankrendszer jogi háttere és deregulációja az Amerikai Egyesült Államokban
  • LUGOSI JÓZSEF: A keresettel érvényesített jog
  • HOLLÁN MIKLÓS: Az önbíráskodásról: de lege lata et ferenda
  • KANIZSAI KATALIN: A határon átnyúló adóvégrehajtás lehetőségei
  • SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: A minősített törvények mint az alapvető jogok védelmének eszközei Közép- és Kelet-Európában

SZEMLE

  • VARGA ÁRPÁD: Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején