Olvasási idő: 2 – 2 perc GÁBOR HAMZA: L’ «optimus status civitatis» di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politico SZILÁGYI PÉTER: A Verfassungslehre mint különös és különleges államelmélet 1. KATALIN SZOBOSZLAI-KISS: The Antecendents of the fali of Athenian…

Olvasási idő: 1 – 2 perc CS. KISS LAJOS: Alkotmányelmélet és az érték logikája: zsarnokság vagy szabadság? ANTAL ZSOLT: A közintézmények közérthetősége — az állampolgári bizalom és az intézményi kommunikáció összefüggései DORNFELD LÁSZLÓ – SÁNTHA FERENC: A terrorizmus és a…

Olvasási idő: 1 – 2 perc Erdei Gabriella: Az innováció szerepe az uniós fúziókontroliban, a Dow/DuPont ügy Dávid Barbara: Strafbare Werbung, a megtévesztő reklám büntetőjogi kategóriája a Strafrecht és a Lauterkeitsrecht találkozásánál Kopácsi István: Bizonyítékok felhasználhatósága versenyfelügyeleti eljárásban Nyeső Anita:…

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Dr. habil. Pintér Éva PhD – Dr. Pintér Tibor PhD: Magyarország integrációja az Európai Unióba – gazdasági és társadalmi megközelítés Prof. Dr. Lentner Csaba: Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és…

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Tóth László: A IV. Orbán-kormány struktúrája a végrehajtó hatalom prezidencializációja és a kormányzati stabilitás tükrében Barta Attila: Messze-e a távoli? Pillanatkép területi Államigazgatásunk aktuális rendszerről és ügyfélszolgálati megoldásairól Finta István: Az önkormányzási képesség…

Olvasási idő: 2 – 2 perc Tanulmányok Dr. Hosszú Hortenzia PhD: A kormányzás állam-központú elméleteinek reneszánsza Dr. Hegedűs Szilárd PhD – Prof. Dr. Lentner Csaba – Dr. Nagy László PhD: Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a…

Olvasási idő: 2 – 4 perc Portré Dr. Gyergyák Ferenc LL.M. – Dr. habil. Fábián Adrián – Dr. habil. Berke Gyula – Prof. emeritus Dr. Kiss László: Dr. Ivancsics Imre (1938-2018) Tanulmányok Prof. Dr. Bándi Gyula DSc.: Klímaváltozás – alapjogok…

Olvasási idő: 2 – 3 perc Tanulmányok Dr. habil. Boros Anita: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (I.) Dr. Kárpáti Orsolya: Nyilvántartások a közigazgatásban; nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmények a XXI. században Pálfi Edina: A települési adó kivetésének…