Új könyvek érkeztek a könyvtárba!

Olvasási idő: 6 – 9 perc

Kedves Olvasóink!

Az alábbi könyvek érkeztek a könyvtárba:

Nagykommentár a munka törvénykönyvéhez dr. Bankó Zoltán, dr. Berke Gyula, dr. Kiss György, dr. Szőke Gergely László 2019
Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz dr. Gál Andor PhD, dr. Hegedűs István, dr. habil Juhász Zsuzsanna PhD, Prof. dr. habil Karsai Krisztina PhD, DSc, dr. Mezőlaki Erik, Prof. dr. habil Szomora Zsolt PhD, dr. Törő Sándor 2019
Magyar büntetőjog-Általános rész dr. Görgényi Ilona, dr. Gúla József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós,dr. Sántha Ferenc, Csemáné dr. Varadi Erika 2019
Ingatlanjog 1. (2019-es átdolgozás) Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó 2019
Ingatlanjog II. Aszalós Dániel, Bányai Krisztina, Fónyiné Kazareczki Andrea, Vitál-Eigner Beáta 2019
A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései: Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel Veres Zoltán 2019
Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai Gombos Katalin 2017
Kriminológia Második, átdolgozott kiadás Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Lévay Miklós 2019
Kommentárok egyes bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó rendeletekhez dr. Lukács Tamás, dr. Schadl György 2019
Mediáció
Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés
Lovas Zsuzsa, Herczog Mária 2019
A compliance alapkérdései
A compliance alapkérdései – az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata
Ambrus István, Farkas Ádám 2019
Közvetlen adózás az Európai Unióban A tagállami jogok harmonizációja és versenye Dr. Békés Balázs 2019
A szerződések hatásai harmadik személyekre
A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződések
Tőkey Balázs 2020
Konszolidáció: Elmélet, módszertan, gyakorlat Kis Erika 2020
Magyar büntetőjog – Különös rész dr. Görgényi Ilona, dr. Gúla József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós,dr. Sántha Ferenc, Csemáné dr. Váradi Erika 2020
Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez: Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez Rák Viktor 2020
A számvitel nagy kézikönyve 2020 Év közbeni és év végi számviteli teendők, a jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek Kardos Péter, dr.
Szakács Imre, Tóth Mihály
2020
A NAIH GDPR-ral kapcsolatos 2019-es értelmezései
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezései
dr. Zavodnyik József 2020
Determann adatvédelmi jogi útmutatója
Nemzetközi vállalati compliance
Szerző: Lothar Determann
Fordítók: Bereczki Tamás; Liber Ádám
2020
Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások (Második, aktualizált kiadás)
Az új Pp. a Kúria Konzultációs Testülete és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezlete által közzétett állásfoglalásokkal egységes szerkezetben (255 CKOT- és 81 KKT-állásfoglalással)
Both Sándor Ignác; Muzsalyi Róbert; Witzl Petra 2020
Studia in honorem Lajos Vékás Lamm Vanda; Sajó András 2019
Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből Vékás Lajos 2019
Documenta
I. Polgári jog, II. Alkotmányjog, III. Közélet
Sólyom László 2019
Családjog
családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel (Második, 2019. októberi kiadás)
Szibert Orsolya 2019
A szomszédjogi generálklauzula
A Ptk. 5:23. § összehasonlító és gyakorlati elemzése
Fuglinszky Réka 2019
Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
Új magánjog sorozat 17. kötete
Benke József 2019
Atipikus szerződések
Új magánjog sorozat 16. kötete
Papp Tekla 2019
A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja Bán Dániel; Bereczki Ildikó; Boreczki Szabolcs; Boros Zsuzsa ect. 2020
A polgári jog alapjai
Rendszerezett, alkalmazható szaktudás a jogkari BSC-képzések hallgatóinak és a magánjog iránt érdeklődőknek
Benke József; Bércesi Zoltán; Fabó Tibor; Harci-Kovács Kolos; Nochta Tibor; Mohai Máté 2019
A Munka Törvénykönyvének magyarázata Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos 2020
Polgári nemperes iratmintatár Bacher Gusztáv; Belcsák Róbert; Bozsó Ildikó ect. 2019
A Munka Törvénykönyve és magyarázata Cseffán József 2020
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata Cseffán József 2020
Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok 2020 Bodzási Balázs 2020
Munkajog – Negyedik kiadás Horváth István, Szladovnyik Krisztina 2020

Várjuk Önöket Sok Szeretettel!