GAZDASÁG ÉS JOG 2018/12

Olvasási idő: < 1 perc ZŐDI ZSOLT: A digitalizáció hatása a jogászi szakmára PÁZMÁNDI KINGA: Digitalizáció, technológiai fejlődés, jogi paradigmák UDVARY SÁNDOR: Fémrabszolga vagy rivális életforma? A robotok jogi szabályozásának első lépései DÓSA ÁGNES: Biotechnológia – új kihívások a jogi...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc GÁRDOS ISTVÁN: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban SÁRKÖZY TAMÁS: A magyar Polgári Törvénykönyv közpolitikái vonatkozásairól MOHAI MÁTÉ:: A vagyonrendezési eljárásról PETKÓ MIHÁLY: A visszvégrehajtásról SZAKÁL RÓBERT: Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából. Felmondás...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/10

Olvasási idő: < 1 perc JÓZON MÓNIKA: Kettős termékmérce alkalmazása az Európai Unió belső piacán: a jogi megoldáskeresés útvesztői Brüsszelben és Közép-Kelet-Európában TANKA ENDRE: XXI. századi paradigmaváltás a föld tőkés elsajátításában – II. rész LUKA BESKOROVAYNYY – TŐKE PÉTER: Céghálózatok...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc HAJDÚ GERGELY: Az in-house kapcsolat fennállásának vizsgálata önkormányzati gazdasági társaságok esetében PUSZTAHELYI RÉKA: Veszélyes üzemi felelősség az objektív kártérítési felelősség térnyerése TANKA ENDRE: XXI. századi paradigmaváltás a föld tőkés elsajátításában I. rész SZAKÁL RÓBERT:…

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/7-8

Olvasási idő: < 1 perc HORVÁTH GÁBOR: Sportszerződések – munkajogi és/vagy megbízási jogviszony GRAD-GYENGE ANIKÓ: A sportközvetítésekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések az Európai Bíróság gyakorlatában PÁZMÁNDI KINGA: Arculatátviteli szerződés és személyiségvédelem a sportban – sportgazdaságtani megközelítésben SZEKERES DIÁNA: Sport választottbíráskodás...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/6

Olvasási idő: < 1 perc GÁRDOS ISTVÁN: Az értékpapírra irányadó jog PÁZMÁNDI KINGA: A társasági döntéshozatal néhány alapkérdése MICZÁN PÉTER: A magáncélú alapítványról PARAGI MÁRTON: Értékesítési szerződések a mezőgazdaságban a fizetési határidőkre vonatkozó szabályok PRUGBERGER TAMÁS: A kiküldési irányelv és...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/5

Olvasási idő: < 1 perc VARGA ZS. ANDRÁS: Az Alaptörvény hatályosulása SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi szabályozási modellek Európában VEREBICS JÁNOS: A szállítási szerződésről – egykor és most TÖRÖK TAMÁS: Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése BORBÁS ESZTER – MÉSZÁROS PÁL:...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/4

Olvasási idő: < 1 perc SZEKERES DIÁNA: Az állami jogi segítségnyújtás rendszere és kihívásai Magyarországon MEZEI PÉTER: Az Európai Bíróság VCAST döntésének hatásai a felhőmegoldások jövőjére TÖRÖK TAMÁS: Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése I. JUHÁSZ GERGELY: A tranzakciós biztosítások...

GAZDASÁG ÉS JOG 2018/3

Olvasási idő: < 1 perc VERESS EMŐD: A fiduciárius hitelbiztosítékok érvényessége és a magyar magánjog rendszertani dilemmái SZTOJÁN KRISZTINA: Kétarcú know-how: személyiségi jog vagyoni értékkel? LENTNER CSABA: A jegybanki szabályozás tanulságai a 2008-2015-ös időszakból – nemzetközi összehasonlító elemzés TATTAY LEVENTE: Az egységes...