Olvasási idő: 1 – 2 perc HAJDÚ GERGELY: Az in-house kapcsolat fennállásának vizsgálata önkormányzati gazdasági társaságok esetében PUSZTAHELYI RÉKA: Veszélyes üzemi felelősség az objektív kártérítési felelősség térnyerése TANKA ENDRE: XXI. századi paradigmaváltás a föld tőkés elsajátításában I. rész SZAKÁL RÓBERT:…

Olvasási idő: < 1 perc HORVÁTH GÁBOR: Sportszerződések – munkajogi és/vagy megbízási jogviszony GRAD-GYENGE ANIKÓ: A sportközvetítésekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések az Európai Bíróság gyakorlatában PÁZMÁNDI KINGA: Arculatátviteli szerződés és személyiségvédelem a sportban – sportgazdaságtani megközelítésben SZEKERES DIÁNA: Sport választottbíráskodás...

Olvasási idő: < 1 perc GÁRDOS ISTVÁN: Az értékpapírra irányadó jog PÁZMÁNDI KINGA: A társasági döntéshozatal néhány alapkérdése MICZÁN PÉTER: A magáncélú alapítványról PARAGI MÁRTON: Értékesítési szerződések a mezőgazdaságban a fizetési határidőkre vonatkozó szabályok PRUGBERGER TAMÁS: A kiküldési irányelv és...

Olvasási idő: < 1 perc VARGA ZS. ANDRÁS: Az Alaptörvény hatályosulása SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi szabályozási modellek Európában VEREBICS JÁNOS: A szállítási szerződésről – egykor és most TÖRÖK TAMÁS: Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése BORBÁS ESZTER – MÉSZÁROS PÁL:...

Olvasási idő: < 1 perc SZEKERES DIÁNA: Az állami jogi segítségnyújtás rendszere és kihívásai Magyarországon MEZEI PÉTER: Az Európai Bíróság VCAST döntésének hatásai a felhőmegoldások jövőjére TÖRÖK TAMÁS: Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése I. JUHÁSZ GERGELY: A tranzakciós biztosítások...

Olvasási idő: < 1 perc VERESS EMŐD: A fiduciárius hitelbiztosítékok érvényessége és a magyar magánjog rendszertani dilemmái SZTOJÁN KRISZTINA: Kétarcú know-how: személyiségi jog vagyoni értékkel? LENTNER CSABA: A jegybanki szabályozás tanulságai a 2008-2015-ös időszakból – nemzetközi összehasonlító elemzés TATTAY LEVENTE: Az egységes...

Olvasási idő: < 1 perc TÖRÖK TAMÁS: Közvetett jogrendezés a jogi személyre vonatkozó polgári anyagi jogban MOHI CSABA: Többsebességes Európai Unió (gazdasági, jogi és politikai összefüggések) MOHAI MÁTE: A csődjogi és cégjogi változások hatásai a wrongful trading intézményére SÁRKÖZY TAMÁS:...

Olvasási idő: < 1 perc Juhász László: A Cstv. 2017. évi módosítása II. Gyöngyösiné Antók Éva: Felszámolási egyezség a gyakorlatban Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés visszavonhatóságáról II. Hámori Antal: A fogyasztó szavatossági és jótállási igénye Szakál Róbert: Döntések a kereskedelmi...

Olvasási idő: < 1 perc LENTNER CSABA: A gazdaságpolitikai tervezés kihívásai nem konvencionális térben – gazdasági és jogi közelítésből BODZÁSI BALÁZS – NEMES ANDRÁS: A zálogjogosulti bizományosra irányadó szabályok, valamint a jogintézmény gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdések JUHASZ LÁSZLÓ: A...

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK Mezei Péter: Thou Shalt Sample! Pozitív változások a samplingelés amerikai gyakorlatában Czékmann Zsolt – Ritó Evelin: Úton az információs társadlaom felé – a kormányzati stratégiák tükrében Cseh Gergely – Paulovics Anita: A közigazgatási…

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK SZABÓ Endre: Az adatvédelmi tisztviselőről – A GDPR szabályainak elemzése Charles RAAB – SZÉKELY Iván: Az adatvédelmi hatóságok és az információs technológia VESZPRÉMI Bernadett: Az e-közigazgatás: „tegnap, ma, holnap” NAGY Zoltán András –…

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK PATAKI Gábor – SZŐKE Gergely László: Az online személyiségprofilok jelentősége – régi és új kihívások BUDAI Balázs: A közösségi média használata tiltott gyümölcs, lehetőség vagy kötelesség az önkormányzatok számára? BÚZÁS Péter – RÉVÉSZ…

Olvasási idő: < 1 perc BUJTÁR ZSOLT: Az értékpapírosítás újraszabályozásának egyes kérdései az Euórpai Unióban SISKA KATALIN: A szólásszabadság jogi változásai Törökországban: amikor a szövegmódosítások nem elegendőek LOVAS DÓRA: Állami támogatások megítélése az energiacsomagok tükrében KECSKÉS LÁSZLÓ: Vélemény Dr. Sándor...

Olvasási idő: 1 – 2 perc BÁRÁNY V. FANNY: Az oktatáshoz való jog határok nélkül SZABADOS TAMÁS: A társaságok határon átnyúló átalakulása az Európai Bíróság Polbud-ügyben hozott ítéletének fényében MOHAI MÁTE: Szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyok az uniós és a magyar…

Olvasási idő: < 1 perc HAMZA GÁBOR: Szászy-Schwarz Gusztáv munkássága a hazai és az európai magánjogtudomány tükrében BUJTÁR ZSOLT: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása VARGA ZOLTÁN: A magyarföldforgalmi szabályozás az Európai Unió Bírósága előtt –  A haszonélvezeti, használati...