MUNKAJOG 2019/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

ÉRTEKEZÉSEK

 • Tercsák Tamás: Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok – Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma
 • Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkajogban, különös tekintettel a kötbérre

A MUNKA VILÁGA

 • Lőrincz György: A fizetési felszólítás alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdések
 • Mészáros Árpád: Magyarország szociális biztonsági egyezményei, és az azokban alkalmazott főbb szabályozási elvek

ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT

 • Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: A tényleges napi munkaidő mérésére alkalmas nyilvántartási rendszer fenntartásának munkáltatói kötelezettsége
 • Fodor T. Gábor: Még egyszer a munkaidős szabályok uniós meg(nem)feleléséről – az Európai Unió Bíróságának a Syndicat des cadres de la sécurité intérieure ügyben hozott ítélete fényében
 • A Kúria joggyakorlatából

JOGMAGYARÁZAT

 • Krajecz Laura: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a sérelemdíjra

JOGÉLET

 • Homicskó Árpád Olivér: “30 éves a sztrájktörvény” című konferencia megnyitóbeszéde
 • Kiss Bettina Boglárka: Beszámoló a „30 éves a sztrájktörvény” című konferenciáról
 • Pethő Róbert: Dr. Lőrincz György köszöntése
 • Nádas György: Beszámoló Dr. Nádasné Rab Henriett habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól