MAGYAR JOG 2019/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

Tahin Szabolcs: „És, vagy, illetőleg”: a visszvégrehajtás elrendelésének feltételeiről

Madai Sándor: Az idős kor vagy fogyatékosság miatti korlátozott elhárítási képesség és a rablási fenyegetés, öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezés – II.

Miczán Péter: A szavahihetőség általános kérdései a polgári perben

Balláné Szentpáli Edit: Költségvetési csalás – előkészítő ülés

Serák István: Az Alkotmánybíróság eljárására felfüggesztett polgári per folytatása jogalkotói mulasztás megállapítása esetén

Király Lilla: Jogi képviselővel vagy anélkül?

Miholics Tivadar: A munkavégzési kötelezettség terjedelme, határai a munkaviszonyban

RECENZIÓ

Czine Aliz: Szeibert Orsolya: Család és családtagok – Jogági tükröződések című tanulmánykötetről

Mészáros Pál: Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés újabb bírói gyakorlatához című könyvéről