JEMA 2019/2-3

Olvasási idő: 2 – 3 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Kiss Barnabás Sándor: Az Alkotmánybíróság 5/2017. (III. 10.) AB határozata a határidőn túl kiszabott közigazgatási bírságokról; Az anyagi jogi határidő elmulasztása és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog
  • Orosz Noémi: Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetésről; A jogbiztonság és a visszaható hatály tilalmának kérdéskő-re a különböző büntetőtörvények hatálya alatt kiszabott büntetések összbüntetésbe foglalhatóságának kérdésében

BÜNTETŐJOG

  • Szabó Zsolt Tibor: A Kúria harmadfokú határozata a hivatali hálapénzről; A befolyásolni törekvés mint a hivatali vesztegetés célzatának vizsgálata, különös tekintettel az „elkövető” tudatára
    Szomora Zsolt – Sztoján Krisztina: A Szegedi ítélőtábla ítélete egy építészeti terv jogosulatlan átdolgozása miatt indult büntetőügyben; Kérdőjelek a szerzői jogsértés bűncselekményének
    elkövetési magatartása és a vagyoni hátrány mint eredmény értelmezésében

KÖZIGAZGATÁSI JOG

  • Pomázi Miklós: A Kúria jogegységi határozata a közigazgatási határozatok semmisségével kapcsolatos egyes kérdésekről; A Kúria kiadmányozási jogsértésekről vallott felfogásának újragondolása döntési jogkör és felhatalmazás hiányában

LUXEMBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Gyeney Laura: Az Európai Unió Bíróságának Tarola-ügyben hozott döntése; A munkanélkülivé vált személyek szociális ellátásokhoz való hozzáférése a szabad mozgás gyakorlása során

STRASBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Csink Lóránt – Marosi Ildikó: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Gudmundur Andri Ástrádsson kontra Izland ügyben; A törvényes bíróhoz való jog megítélése