Családi Jog 2019/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Grád András: A váltott gyermekelhelyezés jogi és pszichológiai aspektusai

NÉZŐPONTOK

  • Fiala-Butora János: A Polgári törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak értékelése a nemzetközi jog és a hazai tapasztalatok szemszögéből
  • Mentuszné Terék Irén: A szülői felügyelet korlátozása a gyermek családjából való kiemelésével – Jogi szabályozás és gyakorlati kérdések
  • Rékasiné Adamkó Adrienn: Feltétel nélkül szeretni és szeretve lenni – Az örökbefogadás Magyarországon az európai szabályozás tükrében
  • Rácz Lilla: A család és a családtagok viszonyának magánjog-tudományi beágyazottságáról – Gondolatok egy tanulmánykötet családjogi tanulmányai nyomán

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A gyermek helyzete és jogai a házasság felbontása iránti új típusú eljárásokban – Bírósági utat mellőző bontás bevezetése (Olaszország, Románia, Franciaország) és bontás előtti kötelező tanácsadás (Horvátország)

KITEKINTÉS

  • Gondán-Evetovits Andrea: Családjogi jogviták rendezése olasz módra – Egy nemzetközi csereprogram tanulságai

JOGGYAKORLAT

  • Kőrös András: A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés új szabályrendszere a Kúria gyakorlatában

KÖNYVISMERTETÉS

  • Galbavi Erika: Krahenbühl – Jellouschek – Kohaus-Jellouschek – Weber: Mozaikcsaládok

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Szeibert Orsolya: Gyermekjogok a gyakorlatban – 30 éves az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye – Konferenciaismertetés