Jog – Állam -Poltika 2019/3

Olvasási idő: 2 – 3 perc

TANULMÁNYOK

 • Pápai-Tarr Ágnes: Büntetéskiszabási metamorfózis, avagy egyezség a büntetőperben
 • Nogel Mónika: A szakértői bizonyítással szemben támasztott követelmények szigorodása az Amerikai Egyesült Államokban
 • Hámori Antal: Az Fgytv. békéltető testületet és fogyasztóvédelmi politikát is érintő 2019. évi módosításának kritikája
 • Falusi Bernadett: Egy újabb lépés az univerzális nemzetközi emberi jogok szférájában az egészségügyi ellátáshoz való jog irányába?
 • Németh Imre: A túlkriminalizáció jelensége és az alkotmányos büntetőjog válsága
 • Szépvölgyi Enikő: A fogyasztói jogviták hatékony rendezésének jelene és jövője
 • Lehoczki Zóra Zsófia: Az MNV Zrt. kapcsán felmerülő egyes kárfelelősségi kérdések

MŰHELY

 • Madai Sándor: Az idős kor és a fogyatékosság értelmezése a kifosztás alapesete körében
 • Tóth Zoltán Balázs: A kurd kisebbség szerepe a szíriai polgárháború dinamikájának alakulásában

FÓRUM

 • Bartos Blanka: A hivatásos bírák erényessége
 • Wellmann Barna Bence: A munkaviszony létesítésével összefüggő legfontosabb intézmények a magyar és a spanyol munkajogban
 • Zaccara Márton Leó: Tájékozódás az ismeretlenben – gondolatok a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségéről szóló irányelvrevíziójáról

HÍREK

 • In memorian Bende-Szabó Gábor
 • Zalahegyi Zoltán: Európai miniállami Gyűjtemény Győrben