MAGYAR JOG 2018/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • TŐKEY BALAZS: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra
  • KÖRINEK LÁSZLÓ: A bűnözés haszna
  • JAGUSZTIN TAMÁS: Az új Pp. margójára – a kollektív igényérvényesítés jelene a magyar magánjogban
  • MISKOLCZI BARNA: A költségvetési csalás kodifikációját meghatározó tényezők
  • UDVART SÁNDOR – KRAVJÁNSZKI ESZTER: A bírósági végrehajtási eljárás elektronizálásának tapasztalatai
  • MADAI SÁNDOR: Az „erdőben jogellenes fakivágással” elkövetett lopás egyes jogalkalmazási kérdései

SZEMLE

  • BODZÁSI BALÁZS: Szilágyi Ferenc: „Jövőbeli követelések engedményezése a német és a magyar jog, valamint a DCFR szerkezetében” című könyvéről
  • NÁNÁSI LÁSZLÓ – DEÁK ZOLTÁN: A román büntető törvénykönyv – magyarul