MAGYAR JOG 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • BARTAL GÉZA: Magánszakértői vélemény az új Pp.-ben
  • JACSO JUDIT – UDVARHELYI BENCE: Új irányelv az uniós csalások elleni büntetőjogi védelemről
  • OCSKÓ ESZTER: Joghatóság amerikai módra – a Herzog vagyon pertörténete
  • HÁGER TAMÁS: A ki nem küszöbölhető megalapozatlanság, kasszáció a másodfokú eljárásban, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is
  • MICZÁN PÉTER: Az állítási és bizonyítási szükséghelyzetek kezelése a belföldi választottbíráskodás során
  • SÁNDOR ESZTER ANITA: Az e-könyvek és az e-kölcsönzés megítélése
  • JOBBÁGYI GÁBOR: A jogi felsőoktatás helyzete és a változásra jobbító javaslatok
  • BALÁZS BEÁTA: A belátási képesség büntetőjogi fogalmának történeti és elvi alapjairól

SZEMLE

  • BÉRCES VIKTOR: Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar büntetőjog általános tanai I.
  • AMBRUS ISTVÁN: Belovics Ervin: Büntetőjog I. Általános Rész