MAGYAR JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

 • VÉKÁS LAJOS: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban
 • MIHOLICS TIVADAR: A munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban
 • GÚLA KRISZTINA PETRA: Bűnhődés bűnösség nélkül: A kényszergyógykezelés patológiája a hAzai szabályozás és a nemzetközi tapasztalatok tükrében
 • HORVÁTH GYÖNGYI: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon
 • BAKONYI MÁRIA: A leplezett eszközök új büntetőeljárási szabályozásának néhány kérdése
 • SZURDAY KINGA: Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere
 • SZALMA JÓZSEF: A letéti szerződés az európai és a magyar jogban
 • VARGA CSABA: Lukács és a jog lételméleti lehetőségei
 • SZINAY ILDIKÓ: Kormányfői felelősségvállalás a brit politikában – Dávid Cameron lemondása

SZEMLE

 • NÁNÁSI LÁSZLÓ: Rokolya Gábor: Magyar közjegyzők a Délvidéken
 • TATTAY LEVENTE: Szalma József: Sérelemdíj és a személyiségi jogok megsértésének magánjogi szankciói az európai és magyar jogban