MAGYAR JOG 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • TÓTH MIHÁLY: A büntetőeljárás kodifikálásának tanulságai, néhány, elsősorban a bíróságot érintő kérdésben
  • GYULAVARI TAMÁS: A bizonytalan foglalkoztatás fogalma és jellemzői: ellenség a kapuknál?
  • KEMENES ISTVÁN: A kárfogalom polgári jogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjai
  • SZEGHŐ KATALIN: Polgári jogi igény a büntetőeljárásban
  • MOLNÁR TAMÁS: Az egyezségi eljárások perelhárító szerepe a közjegyzői nemperes eljárásokban
  • VERESS EMŐD: A szindikátusi szerződés ütközése a társasági jogi normákkal és a társasági szerződéssel
  • PALFAY SZILÁRD: Integritás-védelem a bíróságokon
  • TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Jogász Egylet 2018. évi szakmai pályázatának eredményéről