MAGYAR JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • REINES JÁNOS: A franchise szerződés – Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására
  • TOPOLÁNSZKYNE BRIEBER NÓRA: Mikor növünk fel? Korhatárok a magyar jogrendszerben
  • TÉGLÁSINE KOVÁCS JÚLIA: A biológiai sokféleség alkotmányjogi megítélése
  • HÁGER TAMÁS – SZABÓ KRISZTIÁN: Gondolatok a vádelvről, a tettazonosságról, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is
  • CSESZNOK JUDIT ANNA – GÁLL EDIT: A jogviszony fogalmának értelmezési problémái a polgári perrendtartásban
  • MADAI SÁNDOR: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelme a gyakorlatban