Magyar Jog 2017/2

Olvasási idő: < 1 perc

  • Nagy Alexandra: A beleegyezés nélküli szexuális cselekmények szankcionálása a büntetőjogban
  • Lugosi József: A (közeli) hozzátartozó fogalma a hazai polgári jogban (családjogban), a munkajogban és a polgári eljárásjogban
  • Miholics Tivadar: A munkavállaló díjazása a munkaviszonyban
  • Szabó Krisztián: Az elévülés félbeszakítása Kováts Andor professzor (1884-1942) munkáiban és napjainkban
  • Bakó Beáta: Láthatatlan után inkoherens alkotmány
  • Nótári Tamás: Megjegyzések a iudicium és a tribunal de fam ille kapcsolatához
  • Fázsi László: Az irattanulmányozás díjazásának dilemmái