Közjegyzők Közlönye 2016/6

Olvasási idő: < 1 perc

  • Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának lehetséges irányai – A szakértői vélemény és az új Polgári perrendtartás összevetése
  • Miczán Péter: A jogvesztéssel fenyegető (in terrorem) végrendeleti kikötésekről – a rosszhiszemű perindítás jogügyleti korlátozásáról I.
  • Molnár Tamás: Az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás sajátos alapelveinek érvényesülése a magyar fizetési meghagyásos eljárásban
  • Tatai Zoltán: Az Európai Öröklési rendelethez vezető út bemutatása, jogforrási rendszer a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyekben, a rendelet szabályainak ismertetése – II.