Magyar Jog 2017/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései
  • Borza Beata Zita: Kiszolgáltatott méltóság. Vázlat a bentlakásos intézmények lakóinak alapjogi helyzetéről
  • Hollán Miklós: Alkotmánybíróság a jogágak útvesztőjében – a büntetőtörvény kereteit kitöltő normát értelmező jogegységi határozat megsemmisítése
  • Sípos Ferenc: A kényszermunka tilalma és a beleegyezés kérdése a közérdekű munka büntetés kapcsán
  • Vadasz Vanda: A Seuso eset tanulságai a jogellenesen külföldre vitt kulturális javak visszaszolgáltatása kapcsán
  • Nánási Gábor: A bőség zavara? Avagy a büntetőeljárás bírósági szakaszát gyorsító különeljárások indítványozásáról, alkalmazási lehetőségeiről*

SZEMLE

  • Nánási László: Könyv a romániai magyar nyelvű jogi oktatás múltjáról – Veress Ernőd – Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959