Magyar Közlöny 2017/21

Olvasási idő: 5 – 8 perc

27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről – 425
28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: A XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról – 429
29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 430
30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 433
31/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 435
32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet: A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 436
6/2017. (II. 13.) MvM rendelet: A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról – 438
1/2017. (II. 13.) MK rendelet: A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról – 438
6/2017. (II. 13.) FM rendelet: Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról – 439
1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról – 449
1076/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról – 456
1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről – 456
1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről – 457
1079/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról – 457
1080/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról – 458
1081/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 458
1082/2017. (II. 13.) Korm. határozat: Az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 460
1083/2017. (II. 13.) Korm. határozat: Az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 462
1084/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 464
1085/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 468
1086/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 470
1087/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 472
1088/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 474
1089/2017. (II. 13.) Korm. határozat: A „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 476
1090/2017. (II. 13.) Korm. határozat: Az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 478
1091/2017. (II. 13.) Korm. határozat: Az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 480
18/2017. (II. 13.) ME határozat: Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására adott felhatalmazásról – 482

Letölthető PDF-ben.