Magyar Közlöny 2017/20

Olvasási idő: 2 – 3 perc

1/2017. (II. 10.) MNB rendelet: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. – 372
5/2017. (II. 10.) MvM rendelet: A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról – 395
2/2017. (II. 10.) AB határozat: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 258. § (3) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról – 396
1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A 2007–2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról – 416
1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról – 417
1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról – 418
1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről – 418
1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről – 419
1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozásáról – 419
1074/2017. (II. 10.) Korm. határozat: A Kelebiai Sportcentrum területén megvalósítandó kézilabdacsarnok építésének befejezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról – 420

Letölthető PDF-ben.