MAGYAR JOG 2017/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • SÁRKÖZY TAMÁS: Az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének folyamata – újdonságai – utóélete
  • MOHAY ÁGOSTON:A nemzetközi szokásjog helyzete az uniós jogban, különös tekintettel a Front Polisario-ügyekre
  • FARKAS HENRIETTA REGINA: A “használt” szoftverek piacának változásai az UsedSoft kontra Adobe ügy
  • FILÓ MIHÁLY: Pillanatfelvétel a magyar eutanázia-vitáról – Hámori Antal írásához
  • HAJDÚ GERGELY: A privity of contract elv megjelenése a választottbíráskodásban
  • PILISI FANNI: A hivatali jogkörrel visszaélés formáinak büntetendővé nyilvánítása a kezdetektől napjainkig

SZEMLE

  • FÖLDI ANDRAS:Könyvritkaságok a Kúria jogi szakkönyvtárában
  • JACSÓ JUDITUDVARHELYI BENCE: A pénzmosás elleni küzdelem aktuális gyakorlati kérdései
  • BÖRZSÖNYI BLANKA: Dr. Tattay Levente: „Intellectual Property Law in Hungary” című országismertetése
  • LÁSZLÓ ERIKA: Tahyné dr. Kovács Ágnes: A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról