Magyar Jog 2017/7-8

Olvasási idő: 2 – 3 perc

 • Deák Zoltán: Az erőszak fogalma a büntetőjogban rövid osztrák és német kitekintéssel
 • Kéri Veronika: Gondolatok az alkotmányos identitásról
 • Sipka Péter: Az előreláthatóság problematikája a Munka Törvénykönyvéhez fűződő jogalkotói szándék és a bírói gyakorlat összefüggésében
 • Olajos István – Andréka Tamás: A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése
 • Bóka János: Akarati autonómia határok nélkül? A jogválasztásról szóló Hágai Alapelvek tanulságai a magyar kodifikáció számára
 • Horváth Gyöngyi: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon
 • Ambrus István – Farkas Ádám: Whistleblowing és büntetőjog – szempontok a vállalati visszaélések megítéléséhez
 • Bérces Viktor: A zaklatás törvényi tényállásába ütköző cselekmények minősítése és bizonyítási kérdései
 • Bodony István: Egy műtárgy részleteiről Értekezés a részcselekményt érintő felmentő rendelkezéshez fűződő jogerőhatásról
 • Gregorits Erik: A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának dilemmái a munkavállalóval szemben érvényesíteni kívánt személyiségi jogi igény esetén
 • Szőke Ágnes Éva: Az adóhatósági ellenőrzési típusok elhatárolásának kérdései
 • Komlósiné Sógor Ildikó: A kiskorú veszélyeztetés bűntettének fogalmi meghatározása, szabályozásának fejlődése
 • Hámori Antal: Az emberhez méltó „halál” megélése – A haldokló, szenvedő beteg életének és méltóságának tisztelete, védelme
 • Bányai István: „Expertológia” az egységes igazságügyi szakértői módszertan keretei
 • Mohai Máté: Nochta Tibor: Kártérítési jog
 • Farkas Flóra – Kiss Bettina Boglárka: Érvek – ellenérvek, avagy a vezető tisztségviselői jogállás dilemmáiról (Összefoglaló az MMT vitaüléséről)