Magyar Közlöny 2017/144

Olvasási idő: 7 – 12 perc

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 27242
261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 27243
262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 27244
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 27245
264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27246
265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27249
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27251
267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet: A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 27253
23/2017. (IX. 11.) BM rendelet: A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról – 27255
1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról – 27258
1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: Egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről – 27258
1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról – 27259
1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról – 27259
1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról – 27260
1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 27260
1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 27262
1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről – 27264
1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: Az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról – 27264
1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról – 27265
1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: Az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról – 27265
1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: Az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről – 27266
1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról – 27266
1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról – 27267
1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról – 27268
1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról – 27269
1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról – 27270
1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról – 27272
1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról – 27275
1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról – 27276
1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról – 27278
1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról – 27280
1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról – 27280
1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról – 27280
89/2017. (IX. 11.) ME határozat: Miniszterelnöki határozat visszavonásáról- 27281
90/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27281
91/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről – 27282
92/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 27282
93/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27283
94/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról – 27283
95/2017. (IX. 11.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27284

Letölthető PDF-ben.