Magyar Jog 2017/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Európai uniós és tagállami nemzetközi magánjog
  • Koltay András: Az „általános személyiségi jog” nyomában – kísérlet a méltóság, becsület, jóhírnév fogalmi elhatárolására
  • Nagy Zoltán András:A 3D nyomtatás mint a jogrendszert érintő új kihívás
  • Darázs Lénárd: Kárveszélyviselés és érvénytelen szerződés
  • Kocsis Ottilia: A jogalkotó közhatalom megítélésének a változásáról avagy „…a törvényt ember találta ki.”
  • Rozsnyai Krisztina: Az uniós közigazgatási eljárásjog általános szabályozására tett javaslatok egyes kérdései
  • Fejes Péter: A kirendelt védő irattanulmányozásának értelmezése

SZEMLE

  • Téglási András: Tóth J. Zoltán: A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés. A defamatorikus bűncselekmények elméleti és gyakorlati megítélése a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltósághoz való jog kontextusában