MAGYAR JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • NOCHTA TIBOR: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről
  • VARGA ÁDÁM: Mérlegen a rendeletpótlás
  • CZINE ÁGNES: A reformáció hatása a jogi gondolkodásra, különös figyelemmel Kálvin büntetőjogot érintő munkásságára
  • PRUGBERGER TAMÁS – TÖRŐ EMESE: Szociális és jogdogmatikai problémák a munkaviszony megszűnése és megszüntetése körül
  • TÓTH MIHÁLY: A Btk. első négy éve
  • PETRÉTEI DÁVID – ANGYAL MIKLÓS: Hol tart ma a kriminalisztika ontogenezise?
  • MOHAI MÁTÉ: A nemzetközi magánjogról szóló új törvényünkről
  • SZALMA JÓZSEF: A munkajogi kártérítési felelősség osztályozása – és helye a magánjogi felelősség rendszerében