MAGYAR JOG 2019/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Vékás Lajos: Eltérő anyagi öröklési jogok az egységes európai nemzetközi magánjog hátterében
  • Sárközy Tamás: A vitatott jogállam I. rész
  • Bakonyi Mária: A kihallgatási taktika örök kérdései – A törvényesség határán húzódó módszerek
  • Pethő Balázs: A gyülekezési jog újraszabályozása – a gyűlés megtartásának új szabályai
  • Zsiros Bettina: A büntetőjogi célok megvalósulása a büntető jogalkotás és jogalkalmazás tükrében
  • Kovács László: Néhány gondolat a „franchise szerződés” szabályairól
  • Sallai Károly: A megbízási szerződés különleges formája – választottbírói szerződés a 2017. évi LX. tv. alapján*

 

* A Magyar Jogász Egylet 2018. évi pályázatán díjazott tanulmány