MAGYAR JOG 2018/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • KEMENES ISTVÁN: Az esély elvesztése mint vagyoni és nem vagyoni hátrány
  • KARSAI KRISZTINA: A kívülmaradás lehetetlensége – az Európai Ügyészség működésének várható hatásai a kimaradó tagállamokban
  • SZALAY KLÁRA – POLYAK GÁBOR: Hírérték – hír, érték: A híraggregáció jogi megítélése a szerzői jog és a hírpiaci változások tükrében
  • SZIGETI IMOLA: Az egyezségre vonatkozó eljárásjogi normarendszer
  • TAKÁCS BÁLINT ÁLMOS: A joggal való visszaéléssel kapcsolatos egyes mérlegelési kérdések az idegenrendészeti eljárásban
  • POLOSKEI ILDIKÓ: A szabálysértési jog és a büntetőeljárás kapcsolódásának eljárásjogi problémái az ítélt dolog és az érték-egybefoglalás értelmezése körében

SZEMLE

  • STEIXNER ZSÓFIA – BORBÉLY ZOLTÁN: „A bizalmi vagyonkezelés” c. kézikönyv második, bővített és aktualizált kiadásáról