MAGYAR JOG 2019/4

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK

  • HOLLÁN MIKLÓS: A szolgáltatások megfizetés szándéka nélküli igénybevétele és a büntetőjog
  • HÁMORI ANTAL: A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata
  • SZABÓ ZSOLT TIBOR: Lehet-e a csaló egyben a befolyással üzérkedés tettese is?
  • MICZÁN PÉTER: Az ítélettel, illetve végrehajtói eljárási cselekménnyel történő fedezetelvonásról
  • DRÁVECZ PÉTER: Kihívások az új pszichoaktív anyaggal visszaélés joggyakorlatában: egység, halmazat, prognózis
  • VÍGH EDINA: Az utaló magatartás szubszidiaritása és jogalkalmazási kérdései