MAGYAR JOG 2019/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Czukorné Farsang Judit: A jogalkotással okozott károkért való polgári jogi kártérítési felelősség kérdései
  • Somogyi Gábor – Háger Tamás: Gondolatok a harmadfokú büntetőbírósági eljárásról, különös tekintettel a másodfellebbezés joghatályára és a felülbírálat terjedelmére
  • Balogh Norbert: A bíróság közrehatási kötelezettsége és anyagi pervezetése az új Pp.-ben
  • Görgényi Ilona – Udvarhelyi Bence: A környezeti bűncselekmények megítélésének változásai az Európai Unióban
  • Kührner László: Az állam semlegességéről
  • Granyák Lívia: A szervezetek alapjogi jogalanyisága és az alapjog természete
  • Cservák Csaba: Van-e speciális magyar kormányzati rendszer? – a hazai kormányforma nemzetközi összevetésben