POLGÁRI JOG 2018/6

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Mohai Máté: Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogról
 • Varga Yvett: A hibás teljesítés törvényi vélelme a jótállási perekben
 • Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – Az óvadék és a rendhagyó zálogjog
 • PJD2018. 16.
  A sajtó részéről rejtett kép- vagy hangfelvétel elkészítése csak a sajtó képviselői számára előírt elveknek és kötelezettségeknek megfelelően megengedett.
 • PJD2018. 17.
  A képmáshoz való jog az emberhez legszorosabban kötődő, identitását legjobban kifejező személyiségi jog. A képmás ezért a leghatásosabb eszköz az adott személlyel szembeni vagy őt támogató üzenetek megjelenítéséhez, amely tény azonban nincs kihatással a képmásfelhasználás jogszerűségének megítélésére.
 • PJD2018. 18.
  A tagkizárás a társaság érdekeinek védelmét szolgáló jogintézmény, amely a társasággal együttműködni nem tudó, a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztető, súlyosan társaságellenes magatartást tanúsító tag tagsági viszonyának megszüntetésére biztosít lehetőséget. A kizáráshoz nem kell hátránynak, érdeksérelemnek ténylegesen bekövetkeznie, elegendő, ha a tag társaságban maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti.