POLGÁRI JOG 2018/5

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Csehi Zoltán: Tízéves a Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez
 • Veress Emőd: Megjegyzések a szavazati szindikátusról, különös tekintettel a szerződésszegés jogkövetkezményeire
 • Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – A fiduciárius hitelbiztosítékok helyzete a törvénymódosításokat követően
 • PJD2018. 13.
  A cselekvőképesség korlátozása még az érintett személy mentális zavara következtében csökkent belátási képessége esetén sem lehet automatikus. Az ember önálló döntési autonómiájából következik, hogy jogai belátási képességének fogyatékossága esetén is csak annyiban korlátozhatók, amennyiben az feltétlenül szükséges és az elérni kívánt céllal arányban áll.
 • PJD2018. 14.
  A jogalkotói magatartás azáltal minősül jogellenesnek, hogy a létrehozott jogszabály alaptörvény-ellenes. A jogalkotással okozott kár megtérítése iránt indult perben a magatartás jogellenessége ezért ténykérdés, amit az Alkotmánybíróság által hozott megsemmisítő határozattal lehet igazolni.
 • PJD2018. 15.
  A teljesítési biztosíték céljára és az így lehívott összeg rendeltetésére a Kbt. nem tartalmaz rendelkezést, ezért arra a felek szerződése irányadó, amelynek tartalmát a Ptk. szerződés értelmezésére vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani.