POLGÁRI JOG 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Csehi Zoltán: Az új Ptk. hatása az új nemzetközi magánjogi törvényre
 • Fabók Zoltán: A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés besorolására – új kúriai határozat (Gfv.VII.30.161/2017/13.)
 • Várgedő Lajos: A kölcsön. II. rész. Az új Ptk.-ban egy lépés hátra?
 • PJD2018. 10.
  Nem lehetséges a közösséget ért jogsérelmen alapuló igényérvényesítés, ha a csoportképző tényező maga a sérelem. Az adott személy közösségi igényérvényesítéssel akkor léphet fel, ha olyan csoportalakító tulajdonság sérelméről van szó, amely egyben a jogosult egész személyiségét meghatározza.
 • PJD2018. 11.
  A szerződésszegés megvalósíthat személyiségi jogsértést, de ez nem szükségszerű. A szerződésszegő bérlőt is megilleti a magánlakás zavartalan használatához való jog a bérbeadóval szemben, ugyanakkor a bérbeadó esetleges szerződésszegése sem értékelhető automatikusan – a beavatkozás, a sérelem súlyától, körülményeitől függetlenül – a magánlakáshoz való jog megsértésének.
 • PJD2018. 12.
  A Ptk. 3:143. § (4) bekezdése a közkereseti és a betéti társaságokra a Ptk. 3:102. § (2) bekezdésében foglalt általános szabályhoz képest speciális rendelkezést tartalmaz azzal, hogy kógens rendelkezéssel valamennyi tag szavazatával egyhangúlag meghozott határozatot kíván meg a társasági szerződés módosításához.