POLGÁRI JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

 • Várgedő Lajos: A bankkölcsön: fogyasztóvédelem másként
 • Csöndes Mónika: A Ptk. 6:521. § szerinti előreláthatóságról a Miskolci Törvényszék 13.P.21.001/2017/7. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.21.077/2017/3. számú ítélete tükrében
 • Faludi Gábor: Az üzleti titok irányelv átültetésének egyes kérdései II.
 • PJD2018. 27.
  I. A jegyző által okozott kárért a polgármesteri hivatal tartozik felelősséggel.
 • PJD2018. 28.
  I. Az állam jogharmonizációs kötelezettségéből eredő kárfelelőssége akkor áll fenn, ha a megsértett közösségi jogszabály a magánszemélyek számára biztosít jogokat, a jogsértés elég komoly, valamint közvetlen okozati összefüggés áll fenn a jogsértés és a károsult által elszenvedett kár között.
 • PJD2018. 29.
  A felmondás esetére kikötött általános kártalanítás összege akkor felel meg a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, ha figyelemmel van arra, hogy mennyi idő után kerül sor a felmondásra, a felmondásig a fél milyen tevékenységet végzett, és ezzel milyen költségei merültek fel. A kártalanítás differenciálatlan előírása tisztességtelen.